Solution in Mediation

De start
Partijen nemen veelal telefonisch contact op en geven aan met elkaar - onder begeleiding van Solution in Mediation - rond de tafel te willen zitten om het conflict op te lossen. Hierna wordt de afspraak gemaakt wanneer het eerste mediationgesprek zal plaatshebben.

Als de afspraak is gemaakt wordt, voor het eerste mediationgesprek, informatie toegezonden omtrent de werkwijze van Solution in Mediation. Ook wordt een concept toegezonden van de mediationovereenkomst. Deze wordt bij de aanvang van de mediation door de partijen en de mediator ondertekend.

aaaaaaaaaaaaiii