Solution in Mediation

Conflict oplossen: Creatief proces
Het oplossen van het conflict is een creatief proces. De inbreng van de partijen is groot en de uitkomst is vaak verrassend.
Ook is de sfeer in het tweede mediationgesprek minder (of zelfs niet meer) geladen. Partijen denken ook meer in 'samen' en 'toekomst' in plaats van 'verleden' en 'schuldvraag'.
Afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de emotie, wordt het tweede mediationgesprek afgesloten met de oplossing of een aantal oplossingsrichtingen.
Als een derde mediationgesprek nodig is, dan zal veelal daar de oplossing worden gevonden.

aaaaaaaaaaaaiii