Solution in Mediation

Eerste mediationgesprek
In het eerste mediationgesprek wordt de aard van het conflict c.q. het geschil besproken en kan een verfijnde inschatting worden gemaakt van het verdere verloop van de procedure. Solution in Mediation streeft ernaar om de gehele mediationprocedure in twee tot drie gesprekronden te doorlopen.
De ervaring leert dat het eerste gesprek twee tot twee en een half uur duurt. Het resultaat van het eerste mediationgesprek is dat de omvang van het conflict zichtbaar wordt en dat daarna (in het vervolggesprek) stappen gemaakt kunnen worden om tot een aanvaardbare oplossing te komen.
Na het eerste mediationgesprek zal een samenvatting van het gesprek worden opgesteld en naar partijen worden toegestuurd .

aaaaaaaaaaaaiii